LGS: nowa choroba?

Drukuj

LGS (zespół przepuszczającego jelita) ? nowa choroba, czy odpowiedź na stare problemy?

W ostatnich kilku latach lekarze i naukowcy na całym świecie zaczęli szczególnie intensywnie doceniać rolę zaburzeń jelitowych w rozwoju wielu chorób. Kiedy stwierdzono, że przyczyny licznych dolegliwości mają swój początek w patologicznie zwiększonej przepuszczalności jelit, powstała hipoteza sugerująca istnienie zespołu chorobowego nazwanego roboczo zespołem przepuszczającego jelita (leaky gut syndrome ? LGS). I choć chorobą tą zainteresowały się jak dotąd przede wszystkim środowiska lekarzy praktykujących medycynę naturalną, to jej istnienie potwierdzono już w bardzo licznych badaniach naukowych i obserwacjach klinicznych.

Od dawna wiadomo, że stan przewodu pokarmowego, jak również skład naszej diety odgrywają niezwykle istotną rolę w zachowaniu zdrowia człowieka. Badania naukowe z ostatnich lat wskazują natomiast coraz wyraźniej na niezwykle istotny wpływ zaburzeń jelitowych na rozwój różnorodnych chorób, czasem pozornie niezwiązanych z przewodem pokarmowym. Wciąż pojawiają się także nowe informacje przypisujące jelitom funkcję znacznie szerszą niż tylko trawienie i wchłanianie wszelkich elementów odżywczych potrzebnych dla zaspokojenia potrzeb budulcowych, energetycznych i regulacyjnych.

Jelito jest najważniejszym obszarem styku środowiska wewnętrznego organizmu z całym bogactwem środowiska zewnętrznego. Jego kluczowa rola w tym względzie staje się jasna gdy uświadomimy sobie, że oprócz elementów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej diety, pokarmy zawierają również potencjalnie szkodliwe dla nas składniki. Ściana jelita musi zatem służyć jako rodzaj filtra pozwalającego przenikać do krwi tylko bezpiecznym elementom pokarmu i to przede wszystkim w formie zdegradowanej, akceptowanej przez organizm.

To zadanie, należące przede wszystkim do nabłonka jelitowego, wspierane jest bardzo istotnie przez znajdującą się w jelicie doskonale rozbudowaną tkankę limfatyczną. Zawiera ona wszelkie niezbędne składniki układu immunologicznego pozwalające chronić organizm przed wnikaniem szkodliwych składników pokarmu (drobnoustrojów i toksyn), a z drugiej wytwarzać tolerancję immunologiczną w stosunku do pochodzących spoza organizmu, ale zazwyczaj niegroźnych elementów (składniki pokarmu, potencjalne alergeny itp.).

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Brought to you by Alfabion